V Yoga Studiu ponúkame okrem bežných skupinových hodín aj hodiny individuálne.


Často k nám prichádza otázka, čím sa líšia. Preto sme sa rozhodli poukázať na rozdiely medzi nimi, ako aj to, prečo každá z nich je vhodná pre niekoho iného.


Skupinová hodina
Skupinové hodiny sa konajú vždy v rovnakom čase a dni a teda si ich môžete jednoduchšie zaradiť do svojho pravidelného programu. Zvyčajne sa na nich stretávajú aj rovnakí ľudia, čo sa, z našich skúseností, časom vyvinie aj na pekné pravidelné stretnutia s priateľmi. Občas sa nám dokonca stáva, že pre bzukot rozhovorov máme problém začať hodinu :).


Skupinová hodina poskytuje aj určitú možnosť stratiť sa v dave. 

Máme klientov, ktorí využívajú hodiny jogy ako vypnutie po náročnom dni a chcú si cvičením psychicky oddýchnuť bez potreby byť s niekým v priamom rozhovore a kontakte. Zároveň skupinová hodina dokáže človeka “potiahnuť” a motivovať. 

Hoci stále na hodinách zdôrazňujeme, ako je dôležité ísť podľa seba a svojich možností, niekedy je veľmi príjemné sa nechať
stiahnuť snahou a nadšením ostatných ľudí na hodine.
 

Vzhľadom na naplnenie štúdia je prirodzene návšteva lacnejšia a ponuka pestrejšia - čo sa týka štýlov jogy, dní v týždni a časov hodín a aj lektorov.


Individuálna hodina
Individuálne hodiny sú vhodné pre ľudí, ktoré s jogou začínajú - majú čas a priestor naučiť sa správne dýchať a osvojiť si pozície v svojom tempe a tak, aby ich cvičili vhodne - presne pre seba. Na druhej strane sú však vhodné aj pre tých, ktorí už cvičia dlhšie a chcú si svoju prax zdokonaliť a prehĺbiť do miery, ktorá nie je na skupinových hodinách možná.


Individuálna hodina poskytuje väčšiu intimitu a taktiež možnosť prísť si zacvičiť v špecifickom čase, čo je veľmi vyhovujúce pre zaneprázdnených ľudí.
Hodiny tohto typu často využívajú ľudia so zdravotnými obmedzeniami - s diagnózou, ako podpora po operácii, zranené alebo psychoterapii, alebo aj tí, ktorých požiadavky sú veľmi špecifické, napríklad ako kompenzácia k inému druhu športu. Klient dostáva plnú neobmedzenú pozornosť a tak sa samotné cvičenie stáva oveľa efektívnejšie. 

 

Individuálnu hodinu ponúkame aj v anglickom jazyku.