• Prečo mám na konci lekcie jogy ležať a nič nerobiť?

 

Na začiatku i na konci hodiny sa „len“ leží.


Šavásana je relaxačná, avšak vysoko účinná pozícia, ktorá dokonale vyvažuje aktívnu časť hodiny a preto by ste sa jej mali vždy venovať v dostatočnej miere. 


Lekcie jogy väčšinou začínajú stíšením a ponorením sa do seba – vnemom svojho tela a toho ako sa máme. Pre túto situáciu sa využíva aj tzv. pozícia mŕtvoly /ľah na chrbte /. 

V nej dochádza k uvoľneniu tela, odpútaniu sa od celého dňa a zážitkov, ktorými sme počas neho prešli a relaxácii zmyslov. Tie v stíšení môžu ľahšie vnímať tichšie impulzy prichádzajúce z nášho vnútra, a tam ukotvujú  našu pozornosť. Vnímanie rušivých vplyvov okolitého sveta slabne a tým dochádza k uvoľneniu nezdravého napätia vo všetkých rovinách. 

Na konci lekcie pomáha všetkým ásanám, ktoré boli odcvičené, rovnako ako aj ďalším použitým technikám ukotviť sa v tele, všetko  “dobieha“ , “dopeká sa“ a každá bunka tela dostane svoj prídel energie. Preto často práve záverečná relaxácia býva považovaná za tú najdôležitejšiu jogovú pozíciu.

divider
  • Prečo si počas záverečnej relaxácie mám líhať hlavou k inštruktorovi?

     

Stalo sa vám na hodine jogy, že vás inštruktor požiadal, aby ste si ľahli  hlavou k nemu alebo k ostatným cvičiacim?


Pri šavasáne sa nedoporučuje líhať si nohami smerom k inštruktorovi. Je to akýsi detail praxe, kde postavenie nôh pri relaxácii vyjadruje úctu.  

Okrem úcty k učiteľovi, aj úctu k miestu, v ktorom dochádza k vedeniu, zvedomovaniu vecí a vnútornej práci. 

Okrem toho záverečné uvoľnenie je to najtichšia časť hodiny, a z praktických dôvodov je výhodné byť hlavou bližšie k hovoriacemu. 

divider
  • Prečo sa pred ukončením relaxácie prevraciame na pravý bok?

 

Až na niektoré zámerové výnimky, po dlhšej relaxácii v ľahu na chrbte, prechádzame do sedu cez krátke spočinutie v klbku na pravej strane. Je to akási prechodová pozícia, v ktorej telo a myseľ dostávajú možnosť naplno sa po relaxácii prebrať a uvedomiť si čas a priestor a očakávanú zmenu roviny tela. 

Rovnako, po dlhom ležaní na chrbte to dáva čas svalstvu sa opäť naplno zapnúť a pripraviť na väčší pohyb. 

 

A prečo pravá strana? 

Pomáhame tým srdcu, ktoré je menej zaťažené, keď váha tela nespočíva práve na ňom. Ležia tak všetci okrem tehotných žien, ktoré si naopak, kvôli voľnosti prúdenia krvi v dutej žile, ľahajú na bok ľavý.

divider
  • Čo to hovorí inštruktor – aktivujte svaly panvového dna?

 

Boli ste na hodine jogy a mali ste aktivovať svaly panvového dna? Alebo zapojiť mula bandu? Boli ste úplne zmätený, čo všetko máte sťahovať?

 

Pri vedomom dýchaní dochádza k aktivácii bránice ako hlavného dýchacieho a stabilizačného svalu. S ním je priamo prepojené panvové dno, ktoré sa podieľa na spoločnom vytváraní sily stredu tela, alebo tzv.stabilizácie. Do nej je treba ešte prizvať vzpriamovače chrbtice a hlboký priečny šikmý brušný sval, 

tzv. transverzus. Súhra a načasovanosť zapojenia týchto svalov rozhoduje o tom, ako pevne a bezpečne prevedieme daný pohyb, alebo správne zaujmeme asanu. Zo širšieho uhla pohľadu ešte prizveme hlboké krčné svaly a chodidlo /úchop/ pre efektívnu stabilizáciu.

 

Pri inštrukcii „zapojme svaly panvového dna“ vzniká otázka, čo všetko sa má stiahnuť alebo ako to máme urobiť.

 

Skúsme to jednoducho. Nič nesťahujme a vnímajme tlak chodidiel do zeme. Ich oporu o zem s pocitom, že sa od zeme odtlačujeme. 

Týmto tlakom dôjde k neuzamknutiu kolenného kĺbu a budú aktívne svaly dolných končatín a súčasne aj panvového dna. Nebudete teda visieť v kĺboch, ktoré sa vypojením svalov ničia. Zatlačte do chodidiel a natiahnite svoje telo nahor.

Pocitovo nechajte cúvať nos dozadu (uvoľni sa dolná čeľusť ). Tlakom chodidiel a ťahom temena hlavy nahor sa vo vnútri tela aktivujú telesné zámky, ktoré zabezpečujú určité časti tela, ako sú bedrá a krčná chrbtica. Automaticky na základe impulzov od nôh, alebo rúk (ak sú dobre položené o zem) dochádza 

k prirodzenej aktivite telesných zámkov bez veľkého úsilia.

 

A čo znamená pojem „panvové dno“ ?
Panvové dno sú svaly umiestnené v spodnej časti panvy, ktoré sa skladajú z 3 vrstiev svalov. Všetky svaly panvového dna sú prevažne ovládané vôľou a zabezpečujú nám podporu orgánov malej panvy (močový mechúr, kŕčok maternice a hrubé črevo).

divider
  • Prečo ma bolí chrbát v pozícii Hore pozerajúci sa pes?

 

V tom prípade je pozícia zle prevedená. Keď do nej vstupujeme, je nutné mať spevnené panvové dno / pocit ako keď potrebujeme na toaletu / a nepúšťať panvu na zem. Ideálny je pes hlavou hore, keď telo je v pozícii opreté o dlane a nárty, nohy sú nad zemou a panva nevisí dole, čiže nedochádza tak k zaťaženiu stavca L5 a k bolesti. Pozícia Hore pozerajúci sa pes je aktívna dynamická pozícia, kedy pracuje celé telo.

divider
  • Prečo jeden inštruktor hovorí niečo iné než druhý, keď obaja hovoria o rovnakej veci?

 

Nie je to žiadny problém. Problém  nastáva, keď nedokážeme prijať to, že veci nie sú len čiernobiele. Nikto nemá 100 %- tný patent na prevádzanie asan, pranajamu, meditáciu atď. Preto sa stáva, že inštruktori hovoria rôzne o rovnakých „záležitostiach“. Rozdiely vychádzajú z ich osobných skúseností, rôznych štýlov jogy, ale najmä z prispôsobovaniu sa klientom na hodine.

 

Skúsme sa zamyslieť na tým, čo kto hovorí a nesúďme druhého len pre jeho názor. Vyberme si tú verziu , ktorá nám vyhovuje, ale nenechajme sa zviazať jedným názorom. Možno po čase zistíme, že aj na tom druhom pohľade „ niečo“ bolo. V žiadnom prípade k tomu nepristupujme tak, že „on“ hovorí , že je to tak správne, a preto to „my“ robíme zle. Skúsme byť otvorení, tolerantní a nechajme každému svoju cestu a jeho názor. Treba do úvahy brať aj to, že jogové postupy, hoci dokonale prepracované, sú len idey, nápady ako viesť svoju prax. Najúprimnejšia prax je vždy tá prispôsobená nami pre nás.

divider
  • Je nutné byť pri praxi jogy vegetariánom?

 

Stáva sa, že klient prichádza po cvičení jogy za inštruktorom a položí mu túto otázku. 


Sú školy, ktoré požadujú po svojich inštruktoroch, aby boli vegetariáni, možno i vegáni. Záleží len na vás. 
 

Je potrebné si na vegetariána hrať len preto, aby človek mohol cvičiť jogu? 
 

Človek nepotrebuje byť vegetarián ani nemusí meniť svoje stravovanie, aby mohol začať robiť jogu. Je fajn, keď joga postupne upravuje naše chute, /čo sa pri pravidelnom cvičení stane / ale nie je „ viac“ jogové, keď sa stanete vegetariánom. 
 

Joga postupne navedie človeka určitým smerom, ktorý je pre neho najvhodnejší. Ak človek niečo vyradí z jedálneho lístka, mal by to vedieť nahradiť či doplniť. 

Ak to nevie nahrádzať úplne, potom je lepšie jesť všetko v normálnych množstvách a poznať mieru, prípadne sa poradiť s niekým, kto výžive naozaj rozumie. 

Na druhej strane je pravda, že joga otvára cestu k hlbšiemu uvedomovaniu si seba, druhých, ľudskej hodnoty a hodnoty bytostí okolo nás. 
To vedie často práve k vegetariánstvu alebo k vegánstvu.

Ak to tak cítite, neriešite to a ste vegetariánom. Nútiť sa do niečoho, čo človek necíti – má to zmysel?

divider