Balíček 1 obsahute tieto nahrávky:

  • Relaxácia pred cvičením
  • Vedená technika Plný jogový dych s Jankou
  • Relaxácia Strom
  • Meditácia Cesta vody
  • Všímavosť - Bolesť 

Objednať