Image
Apan vayu mudra

Účinky:

Používa sa pri ťažkostiach so srdcom, najmä ako prevencia pred srdcovými záchvatmi, nepravidelným rytmom, búšením srdca. Pôsobí aj proti depresiám. Mala by sa robiť s prázdnym žalúdkom.

 

Prevedenie:

Ukazovák pokrčíme a oprieme zvnútra dlane o koreň palca. Potom spojíme špičku palca so špičkou prostredníka a prstenníka. Malíček ostáva narovnaný a ťahá sa dozadu.