Image
Somatický cyklus Pohyb Emócie

Pohyb je prejavom života. A telo je v pohybe veľmi úprimné. Povie aj to, čo my sami nevidíme. 

A keď sme dosť ochotní a úprimní, môžeme sa od svojho tela učiť vidieť samých seba, bez ilúzií a klamov mysle. Už len pozorovaním toho, ako sa hýbať zvykneme, chceme alebo nechceme. Zvlášť, keď pohyby nie sú naše. Keď sa stali zvykom, prispôsobením, formou prežitia. 

Niektoré z nich nám už dávno nepatria, ani nám nevyhovujú, ale možno nevieme, ako sa pohnúť inak. Vtedy je veľmi fajn, niektoré pohyby skúmať, odstraňovať zastaralé a v bezpečí skúšať nové. Precítiť, ako taký nový pohyb “chutí”. Vyskúšať, ako nám dovolí rásť novým smerom, dovoliť mu meniť usporiadanie pohybových vzorcov a telesných štruktúr a skúsiť ho prakticky zaradiť do života. 

Taký jarný zostrih stromu. Niekedy sa tá cesta rastu objaví, až keď je staré a prerastené uchopené a odstránené. Hodí sa, keď už sme skúsili všetko vymyslieť, vyrozprávať, vymeditovať, predýchať a nepomohlo.
 

Učiť sa môžeme aj vnímaním pohybu vnútra, ktorý často nazývame emóciou. 
 

Emócia ako pohyb smerom von, kde niečo vytvorí alebo zničí, upraví, presmeruje, nastaví, zastaví, vyjadrí. A aj ako pohyb smerom dnu, s rovnakým možným účinkom. Má silnú moc volať nás a ťahať na cestu duše, alebo smerom od nej. Tu závisí aj od úrovne vedomia, ochoty a vôle emóciu nevyliať von alebo nezatlačiť hlboko dovnútra. V oboch prípadoch sa totiž stráca jej informačný potenciál a slabne naša možnosť si zobrať to, čo nám cez seba prináša a integrovať to do života. Až po zpracovaní obsahu nami emócie naozaj plynulo prúdia a my sa dostávame k vnútornému kľudu, transformácii a hlbokému liečeniu. 
 

To, ako pohyb tela a emócií na nás vplýva, môžeme veľmi dobre vnímať na jeho neurohormonálnej kvalite, keď sa napríklad pri tom, čo bežne voláme negatívne emócie vyplavuje do tela kortizol a adrenalín, následne spôsobujúci stres imunitného systému a mení všetky systémy tela. Alebo, nás pri tých pozitívnych zaplavia endorfíny. Aj samotné vnímanie emócií ako pozitívnych a negatívnych automaticky prednastavuje náš vonkajší pohyb ako prijateľný a neprijateľný, dovolený a nedovolený. Vďaka tomuto rozdeleniu ich mozog spracováva “zaujatým” spôsobom a niekde vnútri to celé ovplyvňuje vzťah samých k sebe a k svetu. Môžeme strácať vnem súvislostí a nadhľadu, mať pocity, že nás zradilo naše vlastné telo, že jedno si myslím, druhé hovorím a tretie cítim. 
 

V cykle sebapoznávania POHYB EMÓCIE, budú emócie práve jednou z pomôcok pre vnímanie pohybu. Pôjdeme však veľmi prakticky a komplexne, aby sa nacítené mohlo prejaviť v živote. Ako kľúč k sebapoznávaniu nám poslúži práve telo. Pracovať s ním budeme cez individuálny pohyb, rôzne vrstvy naciťovania, vnímania cez (aj menej používané ) zmysly, ale aj v interakcii - kde nám telo / oči toho druhého môžu pomôcť vidieť a vnímať miesta, kde máme slepú škvrnu. 
Využijeme techniky a cvičenia z rôznych prístupov k pohybu, ľudskému telu a Bytosti v ňom, okrem iného somatiku a psychosomatiku, Continuum Movement, meditáciu (aj v pohybe), energetiku, prácu s dychom, ajurvédu, terapeutickú emočnú jogu, princípy bodyfulness a čokoľvek iné, čo bude nutné, aby sme videli a vedeli sa prepojiť s telom. Možno ani netreba klasifikovať a zaradzovať. 
Budeme sa hrať a skúmať, s veľkou dávkou úprimnosti, učiť sa pracovať s prijímaním, dávaním a nastavovaním hraníc, dovolením (si) a sebastarostlivosťou. Zároveň aj s odvahou, pevnosťou, vôľou a odhodlaním. 
 

Ak ťa takáto práca volá, telo Ti posiela neustále signály, cítiš, že potrebuješ v živote niečo zmeniť ale nevieš ako, alebo len miluješ pohyb a jeho potenciál, teším sa na Teba. Buď pripravený objavovať a stretávať sa so svojím autentickým Ja.
 

Počas 10-tich týždňov budeme pracovať (nielen) s týmito témami a ich potenciálom:
Bezmoc a frustrácia
Hanba a sebahodnota
Vina a odpor 
Smútok a apatia
Strach a nedôvera
Hnev, hranice a tvorivosť
Pýcha a poníženie
Odvaha a radosť
Neutralita a prijatie
(Seba)Dôvera a odovzdanie


Kde: v uzavretej skupine, v intímnom a bezpečnom priestore Yoga Studia v Kysuckom Novom Meste. 
Kedy: každú stredu od 17.4.2024 od 17.30-20.30
Cena: 330 eur (33 eur za jedno stretnutie), platbu je možné rozdeliť 
Prihlasovanie: luciaroot.therapy@gmail.com, 0944 359 630
V cene stretnutí je individuálny úvodný Zoom / osobné stretnutie a podpora počas celého trvania cyklu. 
 

Podrobnosti
  • Dátum: 17 apr - 19 jún 2024
  • Čas: 17:30 - 20:30
  • Cena od:  €330.00
  • Kategória udalosti: 
Contact