Image
Emočné uvoľňovanie, emočné liečenie

Emócie sú našou prirodzenou súčasťou. To, ako ich prežívame veľmi silno ovplyvňuje nielen kvalitu nášho života, ale aj to, ako ho vnímame. 

Dávajú farbu a hudbu našim dňom. Alebo ich mlžia do šedivosti a prázdnoty. Podľa toho, ako sme s nimi "pobudli" v momentoch, keď vznikli, najmä v detstve, kedy sme sa len učili, ako s nimi zaobchádzať. 


Práve z obdobia detstva si so sebou často nesieme emočné pamäťové stopy, ktoré nenápadne, ale rázne podfarbujú naše rozhodnutia, vzťahy, sebahodnotu a prežívanie. Nesú náboj, ktorý sa často ukazuje aj ako symptóm alebo bolesť. 


Práca s emóciami a ich uvoľňovanie je náplňou semináru Emočné liečenie s Gabikou Sagálovou.

 

Popis:


* Cez teóriu aj prax si ukážeme ako v tele aj vo vzťahoch zmierniť napätie spôsobené emóciou.

* Budeme si pomocou MERANIA dohľadávať svoje emočné napätia (kedy táto emócia vznikla a aká je jej príčina) a postupne ich uvoľňovať.
* Vyskúšame si MERANIE emočného napätia rôznymi cestami. Budeme pracovať časovou osou emočného uvoľnenia, budeme pracovať s rôznymi

 schémami a spôsobmi merania.

* Pracovať budeme samostatne, ale aj vo dvojiciach, aby sme mali možnosť nazrieť na seba s odstupom a nadhľadom.

* MERANIE predstavuje spôsob zisťovania skutočnosti bez zahltenia mysle, vzorcov a programov. Je využiteľné pre každodenný život, pre nasmerovanie

  a rozhodovanie v akejkoľvek situácii.

 

Kedy: piatok 19.4. od 17.00 - 20.00

          sobota 20.4 od 9.00 - 17.00 (obedňajšia prestávka cca 1hd)


Na seminár je potrebné priniesť: písacie potreby a kyvadlo na meranie

 

Podrobnosti
  • Dátum: 19 apr - 20 apr 2024
  • Čas: 17:00 - 17:00
  • Cena od:  €130.00
  • Kategória udalosti: 
Contact